Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Vydané oprávnenia a osvedčenia

  • VVZ- 1621/07-01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov
  • VVZ- 1622//07-07.2 - výchova a vzdelávanie osôb na montáť a demontáž lešenia(lešenári)
  • ABT- 0433/07- činnosť autorizovaného bezpečnostného technika
  • ŠPO- 48/2/2008- činnosť špecialistu požiarnej ochrany
  • RT- 236/4/2010- činnosť revízneho technika vyhradených technických zariadení zdvíhacích