Prihlásenie

Kto je online

Momentálne online: 0 users a 0 guests.

Firma LAKUR vznikla za účelom efektívneho poskytovania služieb v oblastiach:

Služby BOZP a OPP

  • služby bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP) sú zamerané na komplexné riešenie problematiky vo firmách a organizáciách pri školeniach novoprijatých zamestnancov, pri preškoľovaní zamestnancov, tvorbe a vedení dokumentácie v tejto oblasti, spisovaní pracovných úrazov, zastupovanie pri preventívnych požiarnych prehliadkach, pri kontrolách úradov inšpekcie práce a požiarnych kontrolách vo firmách atď.